Innkalling til årsmøte 2018

Sted: Klubbhuset på Håsken Man. 12 Mars. Oppmøte kl 18.

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 2 Mars.

Åpning og konstituering.
Regnskap 2017.
Innkomne forslag.
Valg av styre-/vara medlemmer i NMK Andebu.

Velkommen!