Årsmøte NAF Gokart Vestfold 2016

Klubbhuset på Håsken 13. Mars 2017. Oppmøte kl. 18.00.

Saker til årsmøte må være styret ihende før 3. Mars 2017.

Valg av nytt styre i NMK Andebu.