Info fra NMK Sentralt

– NMK sammen med Tryg tilbyr for 2018 også sine medlemmer transportforsikring for kjøretøyene sine.

Dette er en suksess og gir medlemmene våre trygghet i forbindelse med frakt av kjøretøy på henger eller i bil/buss til og fra messer, løp etc. 365,- ut året er ingen sum for å sikre seg for en forsikringssum inntil kr 300.000,- om det oppstår en skade! Om vi får med oss mange nok medlemmer til å tegne denne forsikringen for 2018, kan vi jobbe videre med å tilby ytterligere høyere forsikringer for de som trenger det for fremtiden.

Benytt vedlagte giro og merk innbetalingen med medlemsnummer og navn.

– Har du forresten husket å betale medlemskapet for 2018?
Norsk Motor Klubb vil starte arbeidet med å send ut betalingspåminnelse på ubetalte medlemskap i juni.

– Norsk Motor Klubb har i år laget en 100års bok med NMK motorsport.
Er du interessert i å kjøpe 100 år med NMK’s historie?

Boken inneholder 113 sider med NMK’s samlede historie og redaktør for boken er Frank Skaufel.

Boka koster kr 100,-+ evt frakt, ta kontakt på post@nmk.no om du ønsker boken.

Vi ønsker deg en god sommer og lykke til med sesongen 2018