Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i NMK Andebu. Årsmøte avholdes den 4 Mars kl 18.00 i Klubbhuset.
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret v/ Martin Nygaard på mail martin@vvssenteret.as innen 24.02.20.

Foreløpig saksliste:
Gjennomgang av året som har vært.
Planer for 2020.
Økonomi.
Valg av styre, revisor og valgkomite.
Eventuelt.

Velkommen!

Hilsen styret i NMK Andebu.